počítač-oprava-londýn

Sociální odpovědnost

Koncept zelené továrny

Čištění továrních odpadních vod a odpadních plynů za účelem snížení vypouštění látek znečišťujících životní prostředí prostřednictvím výzkumu a vyšetřování bylo využíváním ochrany životního prostředí, energeticky úsporných a vědeckých technologií k výstavbě továren a podpůrných zařízení.

 

Ochrana duševního vlastnictví

Poskytnout zákazníkům ochranu duševního vlastnictví s přísnějšími opatřeními, než jsou tradiční opatření na ochranu důvěrnosti.V rámci společnosti zavádíme přísný autorizační systém a podrobné přístupové logy, abychom zajistili bezpečnost zákaznických informací.

 

Ekologická politika

Společnost HUIHE Circuits se zavázala podporovat ochranu životního prostředí a zavádět zásady zelené výroby, jako je racionální využívání zdrojů a likvidace odpadu.Aby se snížil dopad na životní prostředí, HUIHE Circuits formuluje následující zásady v souladu s legislativou ochrany životního prostředí:

1. Ve fázi návrhu a vývoje vyhodnoťte dopad materiálů na životní prostředí a berte to jako jednu z podmínek nákupu.

2. V aspektech výroby, přepravy produktů a likvidace odpadu přijímáme opatření na ochranu životního prostředí, abychom zlepšili výrobní technologii, šetřili zdroje a recyklovali.

3. Zvýšit povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí organizováním školení zaměstnanců a prosazováním pojmů „úspora“ (Reduce), „opětovné použití“ (Reuse) a „recyklace“ (Recycle).

4. Vedení společnosti aktivně formuluje strategii ochrany životního prostředí, přičemž zohledňuje ochranu životního prostředí i výrobu.

5. Společnost kladně reaguje a vyřizuje stížnosti a podněty související s ochranou životního prostředí.

 

Bezpečnostní výroba

Společnost HUIHE Circuits trvá na bezpečné výrobě a čisté výrobě v souladu s národním systémem řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti a přikládá důležitost ekologické a bezpečnostní kontrole výrobního procesu a ochraně práce zaměstnanců.